وکیوم تراپی مدل HyperMid

وکـیـوم تــــراپــی
مدل HyperMid

دستگاه وکیوم تراپی HyperMid فاپسکو در دو مدل HyperMid F و HyperMid E ارائه می‌شود.
مدل HyperMid F درای همه ی آپشن ها می‌باشد و مدل HyperMid E بدون ویژگی عکس برداری از زخم ارائه می‌شود.

[MEC id="12093"]

مد های دستگاه

مد دینامیکی پیشرفته (DPCA)

این مد، مدل تکامل یافته ی مد متناوب است. در این حالت پمپ چرخه های منفی ثابتی از فشار منفی را به بستر زخم اعمال می‌نماید و حداقل فشار (25-) میلیمتر جیوه با هدف به حداقل رساندن خطر نشت و تجمع ترشحات در بستر زخم را حفظ می‌کند. به دلیل کاهش انقباض و انبساط فوم، بیمار هیچ دردی تجربه نمی‌کند.

مد متناوب (Intermittent)

در این مد ابتدا دستگاه، فشار منفی را به میزان حداکثر تنظیم شده توسط کاربر می‌رساند و سپس بر اساس زمان انتخابی ثانیه هایی از درمان پمپ روشن و یا خاموش می‌گردد.در این حالت نیز بیمار دردی احساس نمیکند و حالت رشد بافت گرانوله به دلیل تحریک های متناوب مکانیکی در سطح میکروسکوپی زخم، بیشتر می‌شود.

مد پیوسته (Continuous)

در این مد ابتدا پمپ روشن شده و بلافاصله میزان فشار منفی بستر زخم را به مقدار تنظیم شده توسط کاربر می‌رساند.لذا از همان لحظات ابتدایی بیمار هیچگونه دردی احساس نمی‌کند.

ویژگی های دستگاه

عکس برداری از زخم

قابلیت اندازه گیری هوشمند ابعاد زخم و پردازش تصویر این امکان را برای درمانگر ایجاد می کند تا با بررسی میزان بهبود زخم، روند درمان را با توجه به تصاویر گرفته شده در هر مرحله با مرحله دیگر مقایسه کند و اطلاعات کاملی از مراحل پیشرفت روند درمانی در اختیار درمانگر و بیمار قرار دهد. همچنین دستگاه، دارای قابلیت ذخیره ی تصاویر در گالری مخصوص هر بیمار می‌باشد.

کیت و مخزن با کد منحصر به فرد

هر پانسمان و مخزن دارای یک کد منحصر به فرد است که پس از فعال سازی، به مدت 3 روز قابل استفاده است. این ویژگی امکان سو استفاده از کیت های پانسمان دیگر را به حداقل می رساند. همچنین به کمک این ویژگی محاسبه هزینه های بیمار بسیار راحت و بدون خطا خواهد بود.

سیستم نظارت بر بیمار

یکی از ویژگی های منحصر به فرد این دستگاه این است که روند درمانی بیمار از راه دور برای پزشک قابل بررسی است، و در صورتی که پزشک تشخیص به تغییر در روند کاری دستگاه داشته باشد، نیازی به حضور پزشک نیست و درمانگر از راه دور قادر به تغییر حالت دستگاه است.