مخزن 500 سی سی

مخصوص دستگاه Hyper

اطلاعات بیشتر


مخزن 500 سی سی

مخصوص دستگاه HyperMid

اطلاعات بیشتر


مخزن 500 سی سی

مخصوص دستگاه Vacuumed V.A.C

اطلاعات بیشتر


کیت پانسمان شکمی

بسته نگه داشتن زخم در ناحیه شکمی

اطلاعات بیشتر


کیت فوم کوچک

سایز: 10*8*2.5 cm

اطلاعات بیشتر


کیت فوم متوسط

سایز: 18*12*2.5 cm

اطلاعات بیشتر


کیت فوم بزرگ

سایز: 24*15*2.5 cm

اطلاعات بیشتر


کیت فوم خیلی بزرگ

سایز: 30*18*2.5 cm

اطلاعات بیشتر


کیت فوم حلزونی

اطلاعات بیشتر


کاپ سنسور استریل

اطلاعات بیشتر


کاپ سه راهی استریل

اطلاعات بیشتر


ترالی دو طبقه

اطلاعات بیشتر


کارتریج نانو 1RL

اطلاعات بیشتر


کارتریج 3RL

اطلاعات بیشتر


کارتریج 3-Slop

اطلاعات بیشتر


کارتریج 3F

اطلاعات بیشتر


کارتریج 1RL

اطلاعات بیشتر


کارتریج 5F

اطلاعات بیشتر


کارتریج 5RL

اطلاعات بیشتر


کارتریج 5RM

اطلاعات بیشتر


کارتریج5Slop

اطلاعات بیشتر


کارتریج 7RM

اطلاعات بیشتر


کارتریج 7RL

اطلاعات بیشتر


کارتریج 9RM

اطلاعات بیشتر


رولر لاغری

اطلاعات بیشتر